Steven Rinella Travels to Alaska's Remote Nunivak Island

Steven Rinella explains the precarious nature of traveling to Alaska's remote Nunivak Island.